Saját íráskép kialakítása a gyermek személyiségének kifejező eszköze. A gyermekek igen gyakran utánozzák szüleiket. Ahogy belebújnak anyjuk-apjuk cipőjébe, próbálgatják ruháikat, ugyanúgy megpróbálnak olyan lendületesen írni, ahogy ők … próbálnak felnőttesen írni.

Határozott véleményem, hogy a saját magunk által kifejlesztett íráskép a nemcsak kifejező eszköz, de hozzájárul énképünk kialakításához is.

A gyermekek írásfejlődése az iskolás betűk kerekítésén keresztül a saját írásképük kialakításáig halad. Ez egy folyamat, amiben nem szerencsés dolog megzavarni a gyermeket.

Természetesen egy olvashatatlan, hanyag írás nagyon megnehezíti a tanárok dolgát dolgozatjavítás idején. A megoldás mégse az, hogy a diák büntetést kap, ugyanis megint csak a negatív külső kényszer az, ami szebb írásra ösztönzi, és ez nem hagy benne jó érzést.

Sokkal szerencsésebb, ha a tanár úgy határozza meg a pontszámot, hogy a szép, olvasható írásért pluszpontot ad.